Секој, Некој, Било кој и Никој

0
53
sekoj nekoj

Ова е приказна за четворица луѓе кои се викаат: Секој, Некој, Било кој и Никој.

Требаше да се заврши една многу важна работа, и Секој беше сигурен дека Некој ќе ја заврши работата.
Било кој можеше да ја заврши работата, но Никој не ја ни започна.
Некој беше налутен заради ова, затоа што тоа беше работа на Било кој.
Секој си мислеше дека Било кој може да ја сработи работата, но Никој не сфати дека Секој не сака да помогне.
Приказната завршува со тоа што Секој го обвини Некој кога Никој не го направи она што Било кој можеше да го направи.

Previous articleОрелот
Next articleБерберот и христијанинот
Модерен дечко. Дечко на милениумот! Дигитален и колегијален! Диверзифициран, мултикултурен, пост-модерен деконструктивист. Политички, анатомски и еколошки неточен ... Сум бил link-уван и download-иран, сум бил инпут на аутсорсинг ... Јас сум хај-тек со краток живот! Иновативен со стејт оф д арт, би-крајбрежен мулти- таскер и можам да ви дадам гигабајт во нано-секунда!